Zápis dětí na školní rok 2021/2022 - AKTUÁLNĚ

VÝSLEDKY ZÁPISU - SEZNAM PŘIJATÝCH DĚTÍ:

SEZNAM PRIJATYCH DETI 2021 2022.docx

Zápis je určen pro děti s trvalým pobytem na území městské části Praha 4 a trvalým pobytem alespoň jednoho ze zákonných zástupců dítěte na území městské části Praha 4. Zápis se týká dětí narozených do 31. 08. 2018. V případě  dostatku míst budou přijímány i děti narozené do 31.12.2018

Prezentace naší školky je zde:

prezentace školky 2021.pdf

Vzhledem k současným mimořádným opatřením bude organizace zápisu do mateřské školy pro školní rok 2021/2022 takto:

Vydávání  Žádostí o přijetí dítěte do mateřské školy:

Žádost je Vám v elektronické podobě k dispozici ke stažení:

přihláška 2021.doc

Dalším povinným dokumentem je Evidenční list (EL) - ke stažení:

Evidenční list.pdf

Pokud nemáte možnost si Žádost a Evidenční list vytisknout, budou k dispozici 21. a 22.4. 2021 před kanceláří ředitelky. Po telefonické dohodě je možné si domluvit i jiný termín.

Vlastní zápis - proběhne ve dnech 11. a 12.5. 2021 od 13,00 do 18,00 hodin v ředitelně školy

POTŘEBNÉ DOKLADY K ZÁPISU:

  • Řádně vyplněnou Žádost o přijetí dítěte do mateřské školy
  • Řádně vyplněný Evidenční list (pozor – na druhé straně je také potvrzení od lékaře)
  • DOKLAD O TRVALÉM POBYTU DÍTĚTE (OBČANSKÝ PRŮKAZ NEBO POTVRZENÍ z Matriky MČ Praha 4), CIZINCI – DOKLAD  O  MÍSTĚ  POBYTU
  • OBČANSKÝ PRŮKAZ  ZÁKONNÉHO  ZÁSTUPCE

Přihlášku s přílohami je možné doručit následujícími způsoby:      

  • e-mailem s elektronickým podpisem zákonného zástupce
  • do datové schránky školy        mdbma77

V případě, že zájem o umístění převýší kapacitu mateřské školy, je stanoveno kritérium trvalého pobytu dítěte a alespoň jednoho zákonného zástupce na území MČ Praha 4, dále jsou děti řazeny dle věku tak, že přednost při přijetí má vždy dítě dříve narozené. 

ZVEŘEJNĚNÍ PŘIJATÝCH DĚTÍ bude provedeno vyvěšením seznamu s registračními čísly zde na webu a na vývěsce školy  26.5.2021

Průběh zápisu:

1) V prvním části  si vyzvednete formuláře pro přihlášení dítěte (žádost o přijetí + evidenční list) nebo si je doma vytisknete z našeho webu

2) Navštivte dětského lékaře. Na Žádosti o přijetí i na Evidenčním listu je potřeba jeho vyjádření o zdravotním stavu dítěte a řádném očkování.

3) Na příslušném odboru MČ Praha 4 si nechte vystavit doklad o trvalém pobytu dítěte, pokud dítě nemá vlastní občanský průkaz.

4) V den zápisu odevzdáte vyplněné formuláře, doklad o trvalém pobytu dítěte a umožníte nahlédnutí do OP zákonného zástupce či dítěte v kanceláři  mateřské školy. Přítomnost dítěte není povinná. Obdržíte registrační číslo Vaší žádosti, seznámíte se s kritérii pro přijetí dítěte pro školní rok 2021/2022, budete informováni o možnosti nahlížení do spisu.

5) Ředitelka rozhodne o přijetí či nepřijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání  podle počtu uchazečů a stanovených kritériích.

6) Zveřejnění registračních čísel přijatých  dětí na škole bude  26. 5. 2021 

7) 26.5. 2021 od 9,00 do 15,00 si zákonný zástupce  na ředitelství vyzvedne Rozhodnutí o přijetí či nepřijetí. Pokud tak neučiní osobně, budou rozhodnutí o nepřijetí odeslána poštou. Preferujeme osobní jednání, děkujeme.

                           

                                                                                 Mgr. Alena Slípková, ředitelka školy

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

18. 1. Vladislav

Zítra: Doubravka
PŘEDŠKOLNÍ DĚTÍ MAJÍ KAŽDÝ TÝDEN HODINU INTENZIVNÍ A INDIVIDUÁLNÍ PŘÍPRAVY NA ŠKOLU.
 PB091579 (1).jpg
CVIČENÍ S PADÁKEM NA ZAHRADĚ..
 vev padák.jpg

 

 

Rodina na kole_big.jpg
logo_nadace_final_color.jpg
ŠKOLA JE ZAPOJENA DO MEZIGENERAČNÍHO SETKÁVÁNÍ SE SENIORY
 

 znak.png

Návštěvnost stránek

339219