Zápis dětí na školní rok 2020/2021

  ZÁPIS DO MŠ NĚMČICKÁ na školní rok 2020/2021

Zápis je určen pro děti s trvalým pobytem na území městské části Praha 4 a trvalým pobytem alespoň jednoho ze zákonných zástupců dítěte na území městské části Praha 4.               

VYDÁVÁNÍ ŽÁDOSTÍ O PŘIJETÍ A DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ – je 16.4.od 13,00 do 17,00 hod – třída Sovy

 ve 14,00 a v 16,00 hodin poskytne informace o škole ředitelka a následně bude prohlídka naší MŠ

VYDÁVÁNÍ  ŽÁDOSTÍ O PŘIJETÍ – v kanceláři školy

  1. dubna 2020 od 13,00 do 16,00 hodin
  2. dubna 2020 od 13,00 do 16,00 hodin

VYPLNĚNÉ ŽÁDOSTI PŘIJÍMÁME ZPĚT – v kanceláři školy

  1. května 2020 od 13,00 do 18,00 HODIN
  2. května 2020 od 13,00 do 18,00 HODIN

POTŘEBNÉ DOKLADY: řádně vyplněná Žádost o přijetí, řádně vyplněný Evidenční list, doklad o trvalém pobytu dítěte (OP dítěte nebo originál Potvrzení z Odboru evidence obyvatel MČ Praha 4, cizinci doklad o pobytu), OP (cizinci cestovní pas) zákonného zástupce, rodný list dítěte

Podrobné informace na webu školy  www.msnemcicka.cz

ZVEŘEJNĚNÍ  PŘIJATÝCH DĚTÍ – nejpozději do konce května 2020 vyvěšením registračních čísel na webu a na informační desce MŠ

Průběh zápisu:

1) V prvních termínech obdržíte formuláře pro přihlášení dítěte (Žádost o přijetí + Evidenční list). 16.4. od 13,00 do 17,00 si můžete si prohlédnout naši mateřskou školu - je Den otevřených dveří. Ve 14,00 a v 16,00 hodin poskytne informace o škole ředitelka a následně bude komentovaná prohlídka naší mateřské školy. Tato část zápisu je ve třídě Sovičky (oranžová budova - 1. Patro, vchod od Penny).  22. a 23.4. se vydávají formuláře v kanceláři (žlutá budova, vchod z Němčické ulice) bez možnosti prohlídky školky. Formuláře si vezmete domů, kde je oba řádně vyplníte. Účast dítěte je žádoucí, není však podmínkou.  DATUM A ČAS VYZVEDNUTÍ ŽÁDOSTI O PŘIJETÍ NEMÁ VLIV NA PŘIJETÍ DÍTĚTE DO MATEŘSKÉ ŠKOLY.

Formuláře jsou také ke stažení na webu mateřské školy, návštěva školky není nutná.

2) Navštivte dětského lékaře. Na Evidenčním listu i na přihlášce je potřeba jeho vyjádření o zdravotním stavu dítěte a řádném očkování.

3) Na příslušném odboru MČ Praha 4 si nechte vystavit doklad o trvalém pobytu dítěte. Pokud má dítě občanský průkaz, nahrazuje doklad o trvalém pobytu.

4) Seznámíte se s Kritérii pro přijetí dítěte do MŠ Němčická na školní rok 2020/2021  (Žádost o přijetí str. 2 a níže na této stránce)

5) V den zápisu 12. nebo 13.5.2020  odevzdáte v ředitelně školy  řádně vyplněné formuláře (Žádost o přijetí + Evidenční list), doklad o TP dítěte ( originál výpisu z evidence obyvatel  - odevzdáte, a nebo občanský průkaz dítěte - předložíte k nahlédnutí, u cizinců cestovní pas), rodný list dítěte k nahlédnutí. OP zákonného zástupce k nahlédnutí (doklad o trvalém bydlišti zákonného zástupce v MČ Praha )

6) Obdržíte registrační číslo Vaší žádosti, podepíšete informaci o termínu nahlížení do spisu  Nahlížení do spisu  je  možné 18.5.2020 od 13,00 do 15,00 hodin v ředitelně školy.

7) Ředitelka rozhodne o přijetí či nepřijetí, podle počtu uchazečů a kritérií 

8) Zveřejnění registračních čísel přijatých dětí na webu školy a na informační desce školy v daném termínu do 30.5.2020

9) Zákonný zástupce si na ředitelství vyzvedne rozhodnutí. Pokud tak neučiní osobně, budou rozhodnutí o nepřijetí odeslána poštou 

 

  

 Dokumenty ke stažení:

Žádost o přijetí 2018/2019: přihláška 2020.doc

Kritéria pro přijetí: Kritéria pro přijetí do MŠ 2020 2021.docx

Informace o zápisu: ZÁPIS leták 2020.doc

Evidenční list ke stažení: Evidenční list.pdf

 

 

 

  

 

 

 

 

 P2140442.JPG

NOVÁ POLIKARPOVA STAVEBNICE DĚTI PROSTĚ BAVÍ.....

IMG_20171104_173640.jpg

  VE TŘÍDĚ SOVY CHOVAJÍ OBLOVKY

Projekt
ŠABLONY II .
PRO
MŠ NĚMČICKÁ


CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_064/0012178
je spolufinancován Evropskou unií.
EVROPSKÁ UNIE


Evropské strukturální a investiční fondy
OP Výzkum, vývoj a vzdělávání

EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investiční fondy
OP Praha - pól růstu ČR 

Škola je zapojená do projektu:
BAREVNÝ ROK S KAMARÁDY
CZ.07.4.68/0.0/0.0/17_045
/0000861
je spolufinancován Evropskou unií.
 9-MŠ Němčická_plakát A3 publicita.pdf

 

 

 

 

 

27. 2. Alexandr

Zítra: Lumír
 
 
DĚTI SE UČÍ HROU...
 IMG_20180925_102009_HDR.jpg

OD ZÁŘÍ  DO PROSINCE 2019 MATEŘSKÁ ŠKOLA  OBDRŽELA SPONZORSKÉ DARY OD RODIČŮ VE VÝŠI   22 000,-Kč  POUŽIJEME NA AKCE PRO DĚTI.

D Ě K U J E M E

 

Rodina na kole_big.jpg
logo_nadace_final_color.jpg
ŠKOLA JE ZAPOJENA DO MEZIGENERAČNÍHO SETKÁVÁNÍ SE SENIORY
 

 znak.png

Návštěvnost stránek

266803