Zápis dětí na školní rok 2019/2020

seznam přijatých dětí:

SEZNAM PŘIJATÝCH DĚTÍ 2019-2020.docx

 

 ZÁPIS DO MŠ NĚMČICKÁ na školní rok 2019/2020

Zápis je určen pro děti s trvalým pobytem na území městské části Praha 4 a trvalým pobytem alespoň jednoho ze zákonných zástupců dítěte na území městské části Praha 4.

                VYDÁVÁNÍ  ŽÁDOSTÍ O PŘIJETÍ – ve třídě Sovy (Žádost i Evidenční list je zde ke stažení)

  1. dubna 2019 od 13,00 do 17,00 hodin
  2. dubna 2019 od 13,00 do 17,00 hodin

V těchto dnech je DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ – ve 14,00 a v 16,00 hodin poskytne informace o škole ředitelka a následně bude prohlídka naší MŠ

 

VYPLNĚNÉ ŽÁDOSTI PŘIJÍMÁME ZPĚT – v ředitelně

  1. května 2019 od 13,00 do 18,00 HODIN
  2. května 2019 od 13,00 do 18,00 HODIN

POTŘEBNÉ DOKLADY: řádně vyplněná Žádost o přijetí, řádně vyplněný Evidenční list, doklad o trvalém pobytu dítěte (OP dítěte nebo originál Potvrzení z Odboru evidence obyvatel MČ Praha 4, cizinci doklad o pobytu), OP (cizinci cestovní pas) zákonného zástupce, rodný list dítěte

Podrobné informace na webu školy  www.msnemcicka.cz

ZVEŘEJNĚNÍ  PŘIJATÝCH DĚTÍ – nejpozději 7.6.2019 vyvěšením registračních čísel na webu a na informační desce MŠ

 

Průběh zápisu:

1) V prvním termínu obdržíte formuláře pro přihlášení dítěte (Žádost o přijetí + Evidenční list). Lze také stáhnout zde. Můžete si prohlédnout naši mateřskou školu - oba dny je Den otevřených dveří. Ve 14,00 a v 16,00 hodin poskytne informace o škole ředitelka a následně bude prohlídka naší mateřské školy. Formuláře si vezmete domů, kde je oba řádně vyplníte. Účast dítěte je žádoucí, není však podmínkou. Tato část zápisu je ve třídě Sovičky (oranžová budova - 1. patro).  DATUM A ČAS VYZVEDNUTÍ ŽÁDOSTI O PŘIJETÍ NEMÁ VLIV NA PŘIJETÍ DÍTĚTE DO MATEŘSKÉ ŠKOLY.

2) Navštivte dětského lékaře. Na Evidenčním listu i na přihlášce je potřeba jeho vyjádření o zdravotním stavu dítěte a řádném očkování.

3) Na příslušném odboru MČ Praha 4 si nechte vystavit doklad o trvalém pobytu dítěte. Pokud má dítě občanský průkaz, nahrazuje doklad o trvalém pobytu.

4) Seznámíte se s Kritérii pro přijetí dítěte do MŠ Němčická na školní rok 2019/2020  (Žádost o přijetí str. 2 a níže na této stránce

5) V den zápisu 14. nebo 15.5.2019  odevzdáte v ředitelně školy  řádně vyplněné formuláře (Žádost o přijetí + Evidenční list), doklad o TP dítěte ( originál výpisu z evidence obyvatel  - odevzdáte, a nebo občanský průkaz dítěte - předložíte k nahlédnutí, u cizinců cestovní pas), rodný list dítěte k nahlédnutí. OP zákonného zástupce k nahlédnutí (doklad o trvalém bydlišti zákonného zástupce v MČ Praha

6) Obdržíte registrační číslo Vaší žádosti, podepíšete informaci o termínu nahlížení do spisu  Nahlížení do spisu  je  možné 20.5.2019 od 13,00 do 15,00 hodin v ředitelně školy.

7) Ředitelka rozhodne o přijetí či nepřijetí, podle počtu uchazečů a kritérií 

8) Zveřejnění registračních čísel přijatých dětí na webu školy a na informační desce školy v daném termínu

9) Zákonný zástupce si na ředitelství vyzvedne rozhodnutí. Pokud tak neučiní osobně, budou rozhodnutí o nepřijetí odeslána poštou 

 

 Dokumenty ke stažení:

Žádost o přijetí 2018/2019: přihláška 2019.doc

Kritéria pro přijetí: Kritéria pro přijetí do MŠ 2019 2020.docx

Informace o zápisu: ZÁPIS leták 2019.doc

Evidenční list ke stažení: Evidenční list.pdf

 

 

 

  

 

 

 

 

 P2140442.JPG

NOVÁ POLIKARPOVA STAVEBNICE DĚTI PROSTĚ BAVÍ.....

IMG_20171104_173640.jpg

  VE TŘÍDĚ SOVY CHOVAJÍ OBLOVKY

Projekt
ŠABLONY II .
PRO
MŠ NĚMČICKÁ


CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_064/0012178
je spolufinancován Evropskou unií.
EVROPSKÁ UNIE


Evropské strukturální a investiční fondy
OP Výzkum, vývoj a vzdělávání

EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investiční fondy
OP Praha - pól růstu ČR 

Škola je zapojená do projektu:
BAREVNÝ ROK S KAMARÁDY
CZ.07.4.68/0.0/0.0/17_045
/0000861
je spolufinancován Evropskou unií.
 9-MŠ Němčická_plakát A3 publicita.pdf

 

 

 

 

 

18. 1. Vladislav

Zítra: Doubravka
 
 
DĚTI SE UČÍ HROU...
 IMG_20180925_102009_HDR.jpg

OD ZÁŘÍ  DO PROSINCE 2019 MATEŘSKÁ ŠKOLA  OBDRŽELA SPONZORSKÉ DARY OD RODIČŮ VE VÝŠI   22 000,-Kč  POUŽIJEME NA AKCE PRO DĚTI.

D Ě K U J E M E

 

Rodina na kole_big.jpg
logo_nadace_final_color.jpg
ŠKOLA JE ZAPOJENA DO MEZIGENERAČNÍHO SETKÁVÁNÍ SE SENIORY
 

 znak.png

Návštěvnost stránek

263914