Zápis dětí na školní rok 2020/2021

Seznam přijatých dětí do MŠ Němčická na školní rok 2020/2021:

SEZNAM PŘIJATÝCH DĚTÍ 2020 2021.docx

V pondělí 1.6. 2020 si od 9,00 do 11,00 hodin v ředitelně školy vyzvedněte Rozhodnutí o přijetí x nepřijetí.

15.4. 2020   ZÁPIS DO MŠ PRO ŠKOLNÍ ROK 2020/2021 – AKTUÁLNĚ

Vzhledem k současným mimořádným opatřením rozhodlo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR o změně organizace zápisů do mateřských škol pro školní rok 2020/2021.

Organizace zápisu

Vydávání přihlášek:

Přihlášky jsou Vám v elektronické podobě k dispozici ke stažení:

přihláška 2020.doc

Pokud nemáte možnost si přihlášku vytisknout, kontaktujte ředitelku a  po telefonické nebo e-mailové dohodě, Vám ji při dodržení hygienických opatření předáme.

Součástí přihlášky je potvrzení od lékaře o zdravotním stavu dítěte a o očkování. V současné situaci nemusíte chodit k dětskému lékaři, nahradí jej toto Čestné prohlášení

Čestné prohlášení - k přihlášce do MŠ.pdf

Další přílohou je prostá kopie očkovacího průkazu

Vlastní zápis  proběhne bez osobní přítomnosti dítěte a nejlépe bez osobní přítomnosti zákonných zástupců ve škole, přihlášku s přílohami je možné doručit následujícími způsoby:      

  • osobním podáním – vhozením do poštovní schránky MŠ - je na plotě před kanceláří
  • e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem (nelze jen poslat prostý email*),
  • do datové schránky školy     mdbma77
  • V případě nutnosti lze MŠ po předchozí telefonické domluvě (tel.777130764) navštívit 

Termín zápisu – v zákonem stanovené lhůtě  do 16. 5. 2020. Dne 16. 5. 2019 je přijímání přihlášek ukončeno, následuje přijímací řízení.

V případě, že zájem o umístění převýší kapacitu mateřské školy, je stanoveno kritérium trvalého pobytu dítěte a alespoň jednoho zákonného zástupce na území MČ Praha 4, dále jsou děti řazeny dle věku tak, že přednost při přijetí má vždy dítě dříve narozené. trvalý pobyt si ověří škola v registru obyvatel.

Výsledky přijímacího řízení budou k dispozici do 29. 5. 2020 – na webových stránkách školy a na vývěsce u vchodu

  • Rozhodnutí o přijetí/nepřijetí dítěte do MŠ
  • ředitel/ka školy rozhoduje o přijetí k předškolnímu vzdělávání ve správním řízení podle § 34 školského zákona
  • zákonní zástupci žadatele mají právo seznámit se s podklady rozhodnutí (§ 36 správního řádu) před vydáním rozhodnutí a nahlížet do správního spisu podle § 38 správního řádu; o nahlížení se vyhotoví protokol (po předchozí telefonické domluvě)

 

PROSÍME O PEČLIVÉ VYPLNĚNÍ TELEFONNÍHO ČÍSLA, BUDEME SPOLU KOMUNIKOVAT. POKUD MÁTE PŘIHLÁŠKU POTVRZENOU OD LÉKAŘE, NEJSOU POTŘEBA PŘIKLÁDAT PŘÍLOHY.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

27. 11. Xenie

Zítra: René
 KNÍŽKA JE NÁŠ KAMARÁD..
 ver knihy.jpg
CVIČENÍ S PADÁKEM NA ZAHRADĚ..
 vev padák.jpg

 

 

Rodina na kole_big.jpg
logo_nadace_final_color.jpg
ŠKOLA JE ZAPOJENA DO MEZIGENERAČNÍHO SETKÁVÁNÍ SE SENIORY
 

 znak.png

Návštěvnost stránek

295525