Platby v mateřské škole

ŠKOLNÍ KOK 2021/2022

Úplata za předškolní vzdělávání: V souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., a vyhláškou 43/2006 Sb., v platném znění, stanovila ředitelka úplatu za předškolní vzdělávání na školní rok 2021/2022 ve výši 980,-Kč/měsíc. Předškolní děti a děti s odkladem školní docházky mají předškolní vzdělávání v mateřské škole zdarma.

 

Stravné od 1.9.2021: 

celodenní stravné je 43,-Kč/den - měsíční záloha 910.-Kč

celodenní stravné pro děti s odkladem školní docházky 46,-Kč/den - měsíční záloha 970 Kč

V ceně je dopolední a odpolední svačina, oběd a nápoje.

Platba stravného - je potřeba vyplnit Přihlášku ke stravování (k dispozici u třídní učitelky). Měsíční záloha na stravné činí 903-Kč. Vyúčtování stravného je prováděno 1x ročně (červenec), přeplatky jsou zasílané na účet plátce.

Obě platby se hradí bezhotovostně na účet mateřské školy: 2000845379/0800 vždy do 15. v měsíci. Variabilní symboly pro platby školného i stravného jsou v šatně na nástěnce. Platby zasílejte odděleně!

Příspěvek na kulturu na rok 2021/2022:

Na setkání rodičů dne 7.9.2021 byl odsouhlasen nový systém hrazení příspěvku na kulturu. Z něho se hradí – divadla, výlety, vstupenky na akce, osobní dárky (Vánoce, Mikuláš, pasování předškoláků…), doprava….

 Každé dítě bude mít svůj budget (sumu, kterou má pro sebe k utracení). Pokud bude ve školce divadlo, pojede se na výlet…strhne se poměrná částka z osobní sumy jen těm dětem, které se akce opravdu fyzicky účastnily. Kdo nebyl daný den ve školce, z jeho sumy se nic nestrhne.

Děti, které chodily do školky již v minulém školním roce, mají z loňského zůstatku osobní budget ve výši 640 Kč

(72 960Kč / 114 dětí). Nic tedy zatím neplatí.

 Nové děti, které nastoupily v letošním školním roce do školky poprvé, uhradí svůj příspěvek na kulturu takto:

Minimální částka: 640 Kč (doporučujeme 1000Kč)

Poslat na účet školy: 2000845379/0800

Zpráva pro příjemce: Kultura, jméno dítěte, třída

Termín: do konce září 2021

 -Až bude osobní účet dítěte na kulturu vyčerpán – dostanete mailem výzvu k doplnění částky.

-Při ukončení docházky dítěte v MŠ vám budou peníze z osobní sumy vráceny zpět na Váš účet.

-Pokud nebude příspěvek na kulturu pro dítě uhrazen ani po opakované výzvě, nebude se moci těchto placených kulturních akcí zúčastnit.

V případě nejasností kontaktujte ředitelku (777130764) nebo vedoucí školní jídelny (skolnijidelna@msnemcicka.cz)

 

Mateřská škola dobře využije každý sponzorský dar ve prospěch dětí. Předem děkujeme případným sponzorům.

 

 

 

 

 

 

 

21. 5. Monika

Zítra: Emil
PŘEDŠKOLNÍ DĚTÍ MAJÍ KAŽDÝ TÝDEN HODINU INTENZIVNÍ A INDIVIDUÁLNÍ PŘÍPRAVY NA ŠKOLU.
 PB091579 (1).jpg
CVIČENÍ S PADÁKEM NA ZAHRADĚ..
 vev padák.jpg

  

 
20220217_155418.jpg
HRA - ZÁKLADNÍ METODA NAŠÍ PRÁCE S DĚTMI
 

 znak.png

Návštěvnost stránek

351540