Platby v mateřské škole

ŠKOLNÍ KOK 2021/2022

Úplata za předškolní vzdělávání: V souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., a vyhláškou 43/2006 Sb., v platném znění, stanovila ředitelka úplatu za předškolní vzdělávání na školní rok 2021/2022 ve výši 980,-Kč/měsíc. Předškolní děti a děti s odkladem školní docházky mají předškolní vzdělávání v mateřské škole zdarma.

 

Stravné od 1.9.2021: 

celodenní stravné je 43,-Kč/den

celodenní stravné pro děti s odkladem školní docházky 46,-Kč/den

V ceně je dopolední a odpolední svačina, oběd a nápoje.

Platba stravného - je potřeba vyplnit Přihlášku ke stravování (k dispozici u třídní učitelky). Měsíční záloha na stravné činí 903-Kč. Vyúčtování stravného je prováděno 2x ročně (únor a červenec), přeplatky jsou zasílané na účet plátce.

Obě platby se hradí bezhotovostně na účet mateřské školy: 2000845379/0800 vždy do 15. v měsíci. Variabilní symboly pro platby školného i stravného jsou v šatně na nástěnce. Platby zasílejte odděleně!

Příspěvek na kulturu na rok 2021/2022 se určí na začátku školního roku.

Přehled čerpání příspěvku rodičů na kulturu v uplynulém školním roce - na nástěnkách

Mateřská škola dobře využije každý sponzorský dar ve prospěch dětí. Předem děkujeme případným sponzorům.

 

 

 

 

 

 

 

4. 8. Dominik

Zítra: Kristián
 KNÍŽKA JE NÁŠ KAMARÁD..
 ver knihy.jpg
CVIČENÍ S PADÁKEM NA ZAHRADĚ..
 vev padák.jpg

 

 

Rodina na kole_big.jpg
logo_nadace_final_color.jpg
ŠKOLA JE ZAPOJENA DO MEZIGENERAČNÍHO SETKÁVÁNÍ SE SENIORY
 

 znak.png

Návštěvnost stránek

325155