Pracovníci školky

Pedagogický tým:

V naší škole pracují s dětmi ve školním roce 2019/2020 tyto pedagogické pracovnice: 

Ředitelka:

Mgr. Alena Slípková

Vzdělání: Střední průmyslová škola strojnická v Klatovech, obor Všeobecné strojírenství (ukončeno v roce 1980)

Odborná kvalifikace: Střední pedagogická škola v Prachaticích, obor Učitelství pro mateřské školy, nástavbové studium (ukončeno v roce 1981)

PedF UK Praha, bakalářské studium, obor Školský management (ukončeno v roce 2006)

PedF UK Praha, navazující magisterské studium, obor Pedagogika předškolního věku (ukončeno v roce 2012)

Zástupkyně ředitelky:

Bc. Jitka Vacková

Odborná kvalifikace: Střední pedagogická škola v Praze, obor Učitelství pro mateřské školy (ukončeno v roce 1989)

PedF UK Praha, bakalářské studium, obor Školský management (ukončeno v roce 2012)

Učitelky:

Eva Šilhavá

Vzdělání: Rodinná škola v Praze (ukončeno v roce 1995)

Odborná kvalifikace: Střední pedagogická škola v Berouně, obor Učitelství pro mateřské školy (ukončeno v roce 1997)

Mgr. Magdaléna Sedláčková  

Vzdělání: Střední knihovnická škola v Praze, obor Vědecké informace a knihovnictví (ukončeno v roce 1992)

Odborná kvalifikace: FF UK Praha, bakalářské studium, obor Pedagogika (ukončeno v roce 2012)

PedF UK Praha, navazující magisterské studium, obor Pedagogika předškolního věku (ukončeno v roce 2016)

Katarína Tondrová

Odborná kvalifikace: Střední pedagogická škola J. H. Pestalozziho Litoměřice, obor Předškolní a mimoškolní pedagogika (ukončeno v roce 2010)

Doplňující maturitní zkouška Předškolní pedagogika (2014)

Od roku 2016 studuje v kombinovaném studiu na univerzitě Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem bakalářský obor Učitelství mateřských škol

Květa Prchalová

Vzdělání: gymnázium

Odborná kvalifikace: Střední pedagogická škola Soběslav, obor Učitelka na mateřských školách (ukončeno v roce 1983)

 Andrea Tillová

Odborná kvalifikace: Střední pedagogická škola v Praze, obor Předškolní a mimoškolní pedagogika (ukončeno v roce 1999)

Iva Nachtmanová, DiS.

Vzdělání: Vyšší odborná a střední zemědělská škola v Benešově - agropodnikání (1997)

Česká zemědělská univerzita-katedra pedagogiky -doplňkové pedagogické studium (1999)

Karlova Univerzita-pedagogická fakulta, kurz: esteticko-výchovné disciplíny integrované v předškolním vzdělávání (2012)

Odborná kvalifikace: Vyšší odborná škola pedagogická - Předškolní a mimoškolní pedagogika (2016) 

Ĺubica Šůrová

Odborná kvalifikace: Střední pedagogická škola, obor Učitelství pro mateřské školy (ukončeno 1981)

Marie Škáchová

Vzdělání: Vyšší odborná škola textilních řemesel a střední umělecká škola textilních řemesel Praha, obor Textilní výtvarník (ukončeno maturitou 2013)

Odborná kvalifikace: Střední pedagogická škola Futurum, obor Předškolní a mimoškolní pedagogika (ukončeno 2016)

Martina Hunyadyová, DiS.

Odborná kvalifikace: Střední pedagogická škola v Mostě, obor Předškolní a mimoškolní pedagogika (ukončeno v roce 2012)

Vzdělání: Vyšší odborná škola ekonomická, sociální a zdravotnická Most, obor Sociálně právní činnost

Bc. Barbora Krešne

Odborná kvalifikace: Střední pedagogická škola v Mostě, obor Předškolní a mimoškolníé pedagogika (ukončeno v roce 2010)

Vzdělání: Vysoká škola finanční a správní, bakalářské studium obor Ekonomika a management (ukončeno 2015)

Monika Fischkandlová

Vzdělání: SOU obchodní ( ukončeno maturitou v roce 1996)

Odborná kvalifikace:  Střední pedagogická škola Futurum (ukončeno 2019 maturitou)

Asistentky pedagoga

Jarmila Bačovská

Absolventka vzdělávacího programu akreditovaného MŠMT Asistent pedagoga (2013)

Blanka Pachková

Absolventka rekvalifikačního kurzu Asistent učitele ve třídě s integrovaným žákem studia (2016)

Helena Szilvásiová

Odborná kvalifikace: Střední pedagogická škola v Brně, obor Učitelství pro mateřské školy

Jitka Veselková

Odborná kvalifikace: Střední pedagogická škola Nová Paka, obor Učitelství pro mateřské školy

Mgr. Magdaléna Kozáková

Odborná kvalifikace: PedF UK Praha, navazující magisterské studium, obor Pedagogika předškolního věku (ukončeno v roce 2014)

 Vzdělání, odborná kvalifikace, kombinované studium při zaměstnání a další vzdělávání pedagogických pracovníků tj. celoživotní vzdělávání je pro ředitelku školy prioritou, kterou maximálně podporuje.

Zaměření pedagogů je různorodé. Tím je zajištěna pestrost práce s dětmi ve všech oblastech. Důležitým rysem naší práce je sledování nových trendů v předškolním vzdělávání, jejich realizace a testování v praxi při práci s dětmi. Zvyšování kvality, týmová práce a zásady učící se organizace jsou priority. Cílem je dávat dětem co nejvíc, často i nad rámec běžných povinností.

alena (2).JPG   jitka (2).JPG
 Alena Slípková - ředitelka školy, učitelka třídy Sovy   Jitka Vacková - zástupkyně ředitelky, učitelka třídy Lišky
DSC_0668.JPG moni.jpg
Andrea Tillová - učitelka třídy Veverky Monika Fischkandlová - učitelky třídy Žabičky
bára.JPG
magda (2).JPG
  Barbora Krešne - učitelka třídy Ježci  učitelka třídy Sovy

DSC_0794.JPG

Marie Škáchová - učitelka třídy Lišky

 IMG_20171012_084634.jpg

 Iva Nachtmanová - učitelka tř. Sovy

 kačka (2).JPG  WP_20161102_10_40_07_Pro.jpg
 Katarína Tondrová - učitelka třídy Žabičky Martina Hunyadyová - učitelka třídy Ježci
 DSC_0443[1].jpg  DSC_0037.JPG
Lubica Šůrová - učitelka třídy Zajíčci Eva Šilhavá - učitelka třídy Zajíčci
Květa.jpg  jarmila (3).JPG
Květa Prchalová - učitelka třídy Veverky   Jarmila Bačovská - asistentka

 Blanka.jpg

 Blanka Paschková - asistentka  
   

Nepedagogický tým:

Kolektiv nepedagogických pracovníků je stabilní, spolehlivý a kvalitní.

 DSC_0571.JPG

Školnice:     Božena Enická

Uklízečky:   Zuzana Průžková

                   Petra Kruntorádová

                   Ivana Pečená

 

 

 

 P2140442.JPG

NOVÁ POLIKARPOVA STAVEBNICE DĚTI PROSTĚ BAVÍ.....

IMG_20171104_173640.jpg

  VE TŘÍDĚ SOVY CHOVAJÍ OBLOVKY

Projekt
ŠABLONY II .
PRO
MŠ NĚMČICKÁ


CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_064/0012178
je spolufinancován Evropskou unií.
EVROPSKÁ UNIE


Evropské strukturální a investiční fondy
OP Výzkum, vývoj a vzdělávání

EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investiční fondy
OP Praha - pól růstu ČR 

Škola je zapojená do projektu:
BAREVNÝ ROK S KAMARÁDY
CZ.07.4.68/0.0/0.0/17_045
/0000861
je spolufinancován Evropskou unií.
 9-MŠ Němčická_plakát A3 publicita.pdf

 

 

 

 

 

8. 8. Soběslav

Zítra: Roman
 
 
DĚTI SE UČÍ HROU...
 IMG_20180925_102009_HDR.jpg

OD ZÁŘÍ  DO PROSINCE 2019 MATEŘSKÁ ŠKOLA  OBDRŽELA SPONZORSKÉ DARY OD RODIČŮ VE VÝŠI   22 000,-Kč  POUŽIJEME NA AKCE PRO DĚTI.

D Ě K U J E M E

 

Rodina na kole_big.jpg
logo_nadace_final_color.jpg
ŠKOLA JE ZAPOJENA DO MEZIGENERAČNÍHO SETKÁVÁNÍ SE SENIORY
 

 znak.png

Návštěvnost stránek

283282