Prázdniny 2020

Vážení rodiče,


Rada městské části Praha 4 usnesením číslo 11R-379/2020 ze dne 3.6.2020 schválila zajištění provozu mateřských škol zřizovaných MČ Praha v období červenec – srpen 2020 následovně:


a) v termínu od 1. 7. do 31. 7. 2020 zajištění provozu ve všech mateřských školách zřizovaných MČ Praha 4


b) v termínu od 3. 8. do 21. 8. 2020 zajištění provozu v MŠ Fillova, MŠ Jílovská, MŠ Trojlístek (objekt Točitá) a ve Škole Kavčí hory (objekt Kaplická)


c) v termínu od 24. 8. do 31. 8. 2020 přerušení provozu všech mateřských škol


d) od 1. 9. 2020 budou v provozu všechny mateřské školy zřizované MČ Praha 4


Pro zájemce o prázdninový provoz v měsíci srpnu je pro děti z naší mateřské školy přednostně určena

Mateřská škola, Praha 4, Jílovská 75
Přihlášky k prázdninovému provozu v MŠ Jílovská získáte:

 na webových stránkách MŠ Jílovská
 ve své kmenové MŠ
Vyplněnou a podepsanou přihlášku je nutné spolu s kopií evidenčního listu dítěte:
 zaslat elektronickou poštou nebo datovou schránkou do MŠ Jílovská nejpozději do 23.6.2020; při odeslání přihlášky je nutné zároveň uhradit stravné a školné (č. účtu a kontaktní údaje naleznete na přihlášce)
 doručit poštou a uhradit stravné (převodem na účet uvedený na přihlášce) do 23.6.2020
 doručit osobně do MŠ Jílovská, a to dne 23.6.2020 od 13.00 do 17.00 hodin a zároveň na místě uhradit stravné a školné
S ohledem na provedený průzkum a zjištění předběžného zájmu o umístění dětí do srpnového prázdninového provozuje kapacita MŠ Jílovská dostačující. Předpokládáme umístění všech přihlášených dětí.

 

I

 

                       

 

 

 

 

 

 

 

 

27. 11. Xenie

Zítra: René
 KNÍŽKA JE NÁŠ KAMARÁD..
 ver knihy.jpg
CVIČENÍ S PADÁKEM NA ZAHRADĚ..
 vev padák.jpg

 

 

Rodina na kole_big.jpg
logo_nadace_final_color.jpg
ŠKOLA JE ZAPOJENA DO MEZIGENERAČNÍHO SETKÁVÁNÍ SE SENIORY
 

 znak.png

Návštěvnost stránek

295525