Prázdniny 2020

Vážení rodiče,


Rada městské části Praha 4 usnesením číslo 11R-379/2020 ze dne 3.6.2020 schválila zajištění provozu mateřských škol zřizovaných MČ Praha v období červenec – srpen 2020 následovně:


a) v termínu od 1. 7. do 31. 7. 2020 zajištění provozu ve všech mateřských školách zřizovaných MČ Praha 4


b) v termínu od 3. 8. do 21. 8. 2020 zajištění provozu v MŠ Fillova, MŠ Jílovská, MŠ Trojlístek (objekt Točitá) a ve Škole Kavčí hory (objekt Kaplická)


c) v termínu od 24. 8. do 31. 8. 2020 přerušení provozu všech mateřských škol


d) od 1. 9. 2020 budou v provozu všechny mateřské školy zřizované MČ Praha 4


Pro zájemce o prázdninový provoz v měsíci srpnu je pro děti z naší mateřské školy přednostně určena

Mateřská škola, Praha 4, Jílovská 75
Přihlášky k prázdninovému provozu v MŠ Jílovská získáte:

 na webových stránkách MŠ Jílovská
 ve své kmenové MŠ
Vyplněnou a podepsanou přihlášku je nutné spolu s kopií evidenčního listu dítěte:
 zaslat elektronickou poštou nebo datovou schránkou do MŠ Jílovská nejpozději do 23.6.2020; při odeslání přihlášky je nutné zároveň uhradit stravné a školné (č. účtu a kontaktní údaje naleznete na přihlášce)
 doručit poštou a uhradit stravné (převodem na účet uvedený na přihlášce) do 23.6.2020
 doručit osobně do MŠ Jílovská, a to dne 23.6.2020 od 13.00 do 17.00 hodin a zároveň na místě uhradit stravné a školné
S ohledem na provedený průzkum a zjištění předběžného zájmu o umístění dětí do srpnového prázdninového provozuje kapacita MŠ Jílovská dostačující. Předpokládáme umístění všech přihlášených dětí.

 

I

 

                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 P2140442.JPG

NOVÁ POLIKARPOVA STAVEBNICE DĚTI PROSTĚ BAVÍ.....

IMG_20171104_173640.jpg

  VE TŘÍDĚ SOVY CHOVAJÍ OBLOVKY

Projekt
ŠABLONY II .
PRO
MŠ NĚMČICKÁ


CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_064/0012178
je spolufinancován Evropskou unií.
EVROPSKÁ UNIE


Evropské strukturální a investiční fondy
OP Výzkum, vývoj a vzdělávání

EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investiční fondy
OP Praha - pól růstu ČR 

Škola je zapojená do projektu:
BAREVNÝ ROK S KAMARÁDY
CZ.07.4.68/0.0/0.0/17_045
/0000861
je spolufinancován Evropskou unií.
 9-MŠ Němčická_plakát A3 publicita.pdf

 

 

 

 

 

8. 8. Soběslav

Zítra: Roman
 
 
DĚTI SE UČÍ HROU...
 IMG_20180925_102009_HDR.jpg

OD ZÁŘÍ  DO PROSINCE 2019 MATEŘSKÁ ŠKOLA  OBDRŽELA SPONZORSKÉ DARY OD RODIČŮ VE VÝŠI   22 000,-Kč  POUŽIJEME NA AKCE PRO DĚTI.

D Ě K U J E M E

 

Rodina na kole_big.jpg
logo_nadace_final_color.jpg
ŠKOLA JE ZAPOJENA DO MEZIGENERAČNÍHO SETKÁVÁNÍ SE SENIORY
 

 znak.png

Návštěvnost stránek

283280