Prázdniny 2020

Vážení rodiče, zákonní zástupci dítěte,

 dovolte, abych Vás informovala o provozu mateřských škol zřizovaných Městskou částí Praha 4 (dále jen „MŠ“) v červenci a srpnu 2020.

 Po projednání s ředitelkami MŠ se Rada městské části Praha 4 usnesla dne 11. 12. 2019 na schválení provozu MŠ v období červenec až srpen 2020 tak, že v období od 1. 7. 2020 do 31. 7. 2020 se přerušuje provoz MŠ s výjimkou Školy Kavčí hory - MŠ, ZŠ a SOŠS (MŠ Kaplická), MŠ Na Chodovci, ZŠ a MŠ Sdružení (MŠ Družstevní ochoz), MŠ Voráčovská, MŠ Mezivrší, MŠ Němčická a v termínu od 3. 8. 2020
do 31. 8. 2020 se přerušuje provoz všech MŠ bez výjimky. Provoz bude opět zahájen ve všech MŠ dne 1. 9. 2020.

 V případě, že v měsíci červenci nemáte zajištěnu péči o Vaše dítě, je pro Vás primárně k dispozici

Mateřská škola, Praha 4, Němčická 16

 Přihlášku do letního provozu a další informace obdržíte ve Vaší kmenové MŠ.
Zápis do letního provozu na měsíci červenci pro děti z cizích školek proběhne dne 19. 3. 2020 od 13.00 do 17.00 hod v kanceláři MŠ Němčická
.  ZRUŠENO   viz níže

 

AKTUÁLNÍ INFORMACE K PRÁZDNINOVÉMU PROVOZU - 13.3.2020

Vážení rodiče, zákonní zástupci,
z důvodu mimořádné situace v souvislosti se šířící se epidemií koronaviru
je pravděpodobné, že mnoho z Vás, s ohledem na snahu o eliminaci zdravotních
rizik, přistoupí k péči o dítě v domácím prostředí (dovolená, „ošetřovné“,
neplacené volno). Lze předpokládat, že v důsledku této situace pro Vás nastane
nemalý problém se zabezpečením dohledu nad dětmi v době letních prázdnin.
Z důvodu této mimořádné situace Městská část Praha 4 přistoupila k rozhodnutí
o změně v organizaci prázdninového provozu v měsíci srpnu 2020. Původně
plánovaný letní kemp v objektech MŠ 4 pastelky (objekt Sedlčanská) a Krčské
mateřské školy (objekt Tajovského) v termínech od 3. – 7. 8. a 10. – 14. 8. 2020
se nahrazuje provozem v běžném režimu v těchto mateřských školách:
 Mateřská škola Trojlístek (objekt Točitá)
 Mateřská škola Jílovská
 Mateřská škola Fillova
Uvedené MŠ budou otevřeny od 3. 8. do 28. 8. 2020. Přihlášky si můžete
vyzvednout ve svých kmenových MŠ. Vyplněné přihlášky k prázdninovému
provozu v měsíci srpnu předáte do 15. 4. včetně, v kmenové MŠ. Tento termín je
i termínem pro odevzdání přihlášek k prázdninovému provozu v měsíci červenci
2020.
! Tímto se ruší termín 19. 3. 2020 k zápisu do prázdninového provozu na měsíc
červenec v MŠ Voráčovská, MŠ Na Chodovci, Škola Kavčí hory (objekt Kaplická),
ZŠ a MŠ Sdružení (objekt Družstevní ochoz), MŠ Mezivrší a v MŠ Němčická.
Současně se ruší plánovaná realizace letních prázdninových sportovních kempů.
Veškeré písemnosti k nim pozbývají platnosti!
Věříme, že výše uvedená opatření, tj. zajištění prázdninového provozu po celé
letní prázdniny, Vám pomohou v rozhodování při řešení aktuální situace.

 

 

Letní prázdninový kemp - srpen 2020 - ZRUŠENO

 

I

 

                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 P2140442.JPG

NOVÁ POLIKARPOVA STAVEBNICE DĚTI PROSTĚ BAVÍ.....

IMG_20171104_173640.jpg

  VE TŘÍDĚ SOVY CHOVAJÍ OBLOVKY

Projekt
ŠABLONY II .
PRO
MŠ NĚMČICKÁ


CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_064/0012178
je spolufinancován Evropskou unií.
EVROPSKÁ UNIE


Evropské strukturální a investiční fondy
OP Výzkum, vývoj a vzdělávání

EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investiční fondy
OP Praha - pól růstu ČR 

Škola je zapojená do projektu:
BAREVNÝ ROK S KAMARÁDY
CZ.07.4.68/0.0/0.0/17_045
/0000861
je spolufinancován Evropskou unií.
 9-MŠ Němčická_plakát A3 publicita.pdf

 

 

 

 

 

29. 5. Maxmilián

Zítra: Ferdinand
 
 
DĚTI SE UČÍ HROU...
 IMG_20180925_102009_HDR.jpg

OD ZÁŘÍ  DO PROSINCE 2019 MATEŘSKÁ ŠKOLA  OBDRŽELA SPONZORSKÉ DARY OD RODIČŮ VE VÝŠI   22 000,-Kč  POUŽIJEME NA AKCE PRO DĚTI.

D Ě K U J E M E

 

Rodina na kole_big.jpg
logo_nadace_final_color.jpg
ŠKOLA JE ZAPOJENA DO MEZIGENERAČNÍHO SETKÁVÁNÍ SE SENIORY
 

 znak.png

Návštěvnost stránek

278932