Kalendář akcí

P Ú S Č P S N
29
JARNÍ ŠKOLA V PŘÍRODĚ - třídy Lišky a Ježci. Penzion Splněný sen - Šumava
30
JARNÍ ŠKOLA V PŘÍRODĚ - třídy Lišky a Ježci. Penzion Splněný sen - Šumava
Besídka pro rodiče - ŽABIČKY - od 16,00 hodin
31
JARNÍ ŠKOLA V PŘÍRODĚ - třídy Lišky a Ježci. Penzion Splněný sen - Šumava
Děti ze třídy Veverky jdou do WERICHOVA VILA na pořad Král Karel
ZAHRADNÍ SLAVNOST PRO DĚTI - od 10,00. Pro třídy Zajíci, Žáby, Ježci, Sovy
1
JARNÍ ŠKOLA V PŘÍRODĚ - třídy Lišky a Ježci. Penzion Splněný sen - Šumava
2
JARNÍ ŠKOLA V PŘÍRODĚ - třídy Lišky a Ježci. Penzion Splněný sen - Šumava
3 4
5
PASOVÁNÍ PŘEDŠKOLÁKŮ - od 15,30 na zahradě
6
Bude ve čtvrtekSKÁKACÍ HRADY NA ZAHRADĚ - pro všechny.Hrazeno z výtěžku z vánočního bazaru
7
Děti ze třídy Lišky a Veverky jedou na celodenní výlet - ZEMĚRÁJ KOVÁŘOV
Děti ze třídy Zajíčci a Žabičky jedou na polodenní výlet - ZOOPARK ZÁJEZD
8
Přesunuto z úterý SKÁKACÍ HRADY NA ZAHRADĚ -pro všechny. Hrazeno z výtěžku z vánoč. bazaru
9
Děti ze třídy Ježci mají projektový den STAVITEL MĚSTA
10 11
12
JARNÍ ŠKOLA V PŘÍRODĚ - třídy Veverky a Sovy. Penzion Slunečno - Český ráj
Besídka pro rodiče - JEŽCI - od 16,00 hodin
13
JARNÍ ŠKOLA V PŘÍRODĚ - třídy Veverky a Sovy. Penzion Slunečno - Český ráj
14
JARNÍ ŠKOLA V PŘÍRODĚ - třídy Veverky a Sovy. Penzion Slunečno - Český ráj
15
JARNÍ ŠKOLA V PŘÍRODĚ - třídy Veverky a Sovy. Penzion Slunečno - Český ráj
16
JARNÍ ŠKOLA V PŘÍRODĚ - třídy Veverky a Sovy. Penzion Slunečno - Český ráj
17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 1 2
Drobečková navigace

Úvod > Pro rodiče > Zápis dětí na školní rok 2023/2024

Zápis do MŠ Němčická na školní rok 2023/2024

SEZNAM PŘIJATÝCH DĚTÍ NA ŠKOLNÍ ROK 2023/2023:

Seznam přijatých dětí 2023 2024.docx

 

KE STAŽENÍ:

Žádost o přijetí 2023.doc

Evidenční list[1]

Zápis je určen pro děti s trvalým pobytem na území městské části Praha 4 a trvalým pobytem alespoň jednoho ze zákonných zástupců dítěte na území městské části Praha 4.  Organizace zápisu: 

1/ DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍúterý 4.4.2023 od 17,00 na školní zahradě. Setkáte s vedením školy a získáte základní informace o naší mateřské škole, budete mít příležitost klást otázky a prohlédnout si interiéry a zahrady.

2/ ŽÁDOSTI O PŘIJETÍ a EVIDENČNÍ LIST- od 1.3.2023 je ke stažení na webu školy. Pokud nemáte možnost si Žádost a Evidenční list vytisknout, můžete si vyzvednout 19.4. 2023 od 8,00 do 12,00 v kanceláři MŠ a 20.4.2023 od 13,00 do 18,00 u hlavního vchodu do MŠ. Budou také dostupné na Dni otevřených dveří a kdykoliv jsou vytištěné k dispozici před kanceláří MŠ.

3/ VYPLNĚNÉ ŽÁDOSTI PŘIJÍMÁME ZPĚT v kanceláři školy

  1. května 2023 od 13,00 do 18,00 hod.
  2. května 2023 od 13,00 do 18,00 hod.

POTŘEBNÉ DOKLADY: řádně vyplněná Žádost o přijetí, řádně vyplněný Evidenční list, oba doklady potvrzené lékařem. Doklad o trvalém pobytu dítěte (OP dítěte nebo originál Potvrzení z Odboru evidence obyvatel MČ Praha 4, cizinci doklad o pobytu), OP (cizinci cestovní pas) zákonného zástupce, rodný list dítěte

Přihlášku s přílohami je možné doručit do 11.5.2023 také následujícími způsoby: 

  • e-mailem s elektronickým podpisem zákonného zástupce (ms.nemcicka@seznam.cz)
  • do datové schránky školy        mdbma77

Podrobné informace na webu školy:  www.msnemcicka.cz

ZVEŘEJNĚNÍ  PŘIJATÝCH DĚTÍ –  25.5.2023 vyvěšením registračních čísel na webu a na informační desce MŠ

25.5. 2023 od 9,00 do 15,00 si zákonný zástupce  na ředitelství vyzvedne Rozhodnutí o přijetí či nepřijetí. Pokud tak neučiní osobně, budou Rozhodnutí o nepřijetí odeslána poštou. Preferujeme osobní jednání, děkujeme.

 

Průběh zápisu:

1) Zajistíte si formuláře pro přihlášení dítěte (Žádost o přijetí + Evidenční list) - na Dni otevřených dveří, na webu nebo ve školce

2) Navštívíte dětského lékaře. Na Žádosti o přijetí i na Evidenčním listu je potřeba jeho vyjádření o zdravotním stavu dítěte a řádném očkování.

3) Na příslušném odboru MČ Praha 4 si nechte vystavit doklad o trvalém pobytu dítěte, pokud dítě nemá vlastní občanský průkaz.

4) Seznámíte se s Kritérii pro přijetí dítěte do MŠ Němčická na školní rok 2023/2024  (Žádost o přijetí str. 2 a níže na této stránce)

5) V den zápisu 10. nebo 11.5.2023  odevzdáte v ředitelně školy  řádně vyplněné formuláře (Žádost o přijetí + Evidenční list), doklad o TP dítěte ( originál výpisu z evidence obyvatel  - odevzdáte, a nebo občanský průkaz dítěte - předložíte k nahlédnutí, u cizinců cestovní pas), rodný list dítěte k nahlédnutí. OP zákonného zástupce k nahlédnutí (doklad o trvalém bydlišti zákonného zástupce v MČ Praha ). Lze také datovou schránkou či mailem s elektronickým podpisem (do 11.5.2023)

6) Obdržíte registrační číslo Vaší Žádosti. Nahlížení do spisu  je  možné 22.5.2023 od 13,00 do 15,00 hodin v ředitelně školy.

7) Ředitelka rozhodne o přijetí či nepřijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání  podle počtu uchazečů a stanovených kritériích.

8) Zveřejnění registračních čísel přijatých dětí na webu školy a na informační desce školy  do 25.5.2023 

9) 25.5. 2023 od 9,00 do 15,00 si zákonný zástupce  na ředitelství vyzvedne Rozhodnutí o přijetí či nepřijetí. Pokud tak neučiní osobně, budou rozhodnutí o nepřijetí odeslána poštou. Preferujeme osobní jednání, děkujeme.

10)   Pro děti, které dosáhnou do 31. 8. 2023 pěti let, je předškolní vzdělávání povinné.

 

KRITÉRIA PRO PŘIJÍMÁNÍ DĚTÍ K PŘEDŠKOLNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ PRO ŠK.ROK 2023/2024

O přijetí do MŠ rozhodne podle zákona č. 561/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů, ředitelka školy. O nepřijetí dítěte do Mateřské školy, Praha 4, Němčická 16, bude rodič písemně vyrozuměn. Mateřská škola přijímá pouze děti, které se podrobily stanoveným pravidelným očkováním, dle zákona č.258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, ve znění pozdějších předpisů (kromě dětí, které mají v tomto školním roce předškolní vzdělávání povinné).

V případě, kdy počet žádostí o přijetí o přijetí k předškolnímu vzdělávání v daném roce překročí stanovenou kapacitu počtu dětí pro mateřskou školu, jsou stanovena zohledňující kritéria pro přijímání dětí.

  • Trvalý pobyt dítěte v MČ Praha 4 - doložen OP dítěte, originálem výpisu z evidence obyvatel, v případě cizince cestovním pasem
  • Trvalý pobyt alespoň 1 zákonného zástupce dítěte v MČ Praha 4 – doložen nahlédnutím do OP, v případě cizince do cestovního pasu,
  • Věk dítěte (starší má přednost před mladším)

Budou přijaté děti s místem trvalého pobytu na území MČ Praha 4, o přijetí rozhoduje věk dítěte (starší má přednost před mladším). V případě uvolnění kapacity MŠ během školního roku je možné přijmout dítě k předškolnímu vzdělávání mimo zápis, v průběhu celého roku.

Druhý termín zápisu 13.6.2023 je organizován pouze pro děti - cizince, kterým byla poskytnuta v ČR dočasná ochrana v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny s účinností od 24. 2. 2022 a později.    

 Druhý termín zápisu.docx