Kalendář akcí

P Ú S Č P S N
28 29 30
ŽIVÉ VÁNOČNÍ STROMKY MÁME VE VŠECH TŘÍDÁCH - DĚKUJEME SPONZORŮM
1
Třída Ježci od 16,00 - VÁNOČNÍ DÍLNY PRO RODIČE A DĚTI
Třída Ježci od 16,00 - VÁNOČNÍ TVOŘENÍ RODIČŮ A DĚTÍ
2 3 4
5
MIKULÁŠ, ČERT...odpoledne na zahradě - program s nadílkou
6
Děti ze třídy Veverky jdou dopoledne na exkurzi do pekárny Kabát
7
Třída Sovy od 17,00 - VÁNOČNÍ DÍLNY PRO RODIČE A DĚTI
Děti ze třídy Veverky jdou na VÁNOČNÍ VÝSTAVU DO BETLÉMSKÉ KAPLE
Třída Sovy od 17,00 - VÁNOČNÍ TVOŘENÍ RODIČŮ A DĚTÍ
8 9 10 11
12 13 14 15
divadlo ve školce ANDĚLÉ ZE ZAPOMENUTÉ SKŘÍŇKY, dopoledne
16 17 18
19
VÁNOČNÍ DEN VE ŠKOLCE - odpoledne besídky, dobročinný bazar, ohňostroj
VÁNOČNÍ DEN VE ŠKOLCE - besídky, dobročinný bazar, ohňostroj
20 21 22
Lišky půjdou do Obecního domu na RYBOVKU MATĚJE FORMANA
23
Mateřská škola bude v době VÁNOČNÍCH PRÁZDNIN UZAVŘENA
24
Mateřská škola bude v době VÁNOČNÍCH PRÁZDNIN UZAVŘENA
25
Mateřská škola bude v době VÁNOČNÍCH PRÁZDNIN UZAVŘENA
26
Mateřská škola bude v době VÁNOČNÍCH PRÁZDNIN UZAVŘENA
27
Mateřská škola bude v době VÁNOČNÍCH PRÁZDNIN UZAVŘENA
28
Mateřská škola bude v době VÁNOČNÍCH PRÁZDNIN UZAVŘENA
29
Mateřská škola bude v době VÁNOČNÍCH PRÁZDNIN UZAVŘENA
30
Mateřská škola bude v době VÁNOČNÍCH PRÁZDNIN UZAVŘENA
31
Mateřská škola bude v době VÁNOČNÍCH PRÁZDNIN UZAVŘENA
1
Mateřská škola bude v době VÁNOČNÍCH PRÁZDNIN UZAVŘENA
Drobečková navigace

Úvod > Pro rodiče > Zápis dětí na školní rok 2022/2023

Zápis do MŠ Němčická na školní rok 2022/2023

Seznam přijatých dětí na školní rok 2022/2023

SEZNAM PRIJATYCH DETI 2022 2023

Ke stažení: Žádost o přijetí 2022

Evidenční list[1]

Заява про зарахування дитини до дошкільної освіти на 2022/2023 навчальний рік:

Přihláška MŠ pro 2. zápis - s překladem (Ukr)

Prezentace školky 2022

Doplňující informace k letošním zápisům:

V souladu se zákonem proběhnou letos 2 kola zápisů na školní rok 2022/2023

1. kolo zápisu  11. a 12. 5. 2022  od  13 do 18 hodin je určeno pouze pro české děti a děti cizinců s trvalým pobytem.
 
2. kolo zápisu je určeno pouze pro děti - cizince, kterým byla poskytnuta v ČR dočasná ochrana v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny s účinností od 24.2.2022 a později - přijímání řádně vyplněných dokumentů bude 14. a 15.6.2022. od 13-17 hodin

Інформація про зарахування дітей до дитячих садків в районі Прага 4

на 2022/2023 навчальний рік: Zápis do MŠ (Ukr) (1)

 

Zápis je určen pro děti s trvalým pobytem na území městské části Praha 4 a trvalým pobytem alespoň jednoho ze zákonných zástupců dítěte na území městské části Praha 4.  Organizace zápisu: 

1/ DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ – úterý 19.4.2022 od 17,30 na školní zahradě. Setkáte s vedením školy a získáte základní informace o naší mateřské škole, budete mít příležitost klást otázky a prohlédnout si interiéry a zahrady.

2/ ŽÁDOSTI O PŘIJETÍ a EVIDENČNÍ LIST- od 1.4.2022 je ke stažení na webu školy. Pokud nemáte možnost si Žádost a Evidenční list vytisknout, budou  také k dispozici od 1.4. 2022 před kanceláří MŠ každé pondělí od 7,00 do 17,00 a budou také dostupné na Dni otevřených dveří.

3/ VYPLNĚNÉ ŽÁDOSTI 1. KOLA PŘIJÍMÁME ZPĚT v kanceláři školy - české děti a děti cizinců s trvalým pobytem

 1. května 2022 od 13,00 do 18,00 hod.
 2. května 2022 od 13,00 do 18,00 hod.

4/ VYPLNĚNÉ ŽÁDOSTI 2.KOLA PŘIJÍMÁME ZPĚT v kanceláři školy - děti uprchlíků

       14. června 2022 od 13,00 do 17,00 hod

       15. června 2022 od 13,00 do 17,00 hod 

POTŘEBNÉ DOKLADY: řádně vyplněná Žádost o přijetí, řádně vyplněný Evidenční list, oba doklady potvrzené lékařem. Doklad o trvalém pobytu dítěte (OP dítěte nebo originál Potvrzení z Odboru evidence obyvatel MČ Praha 4, cizinci doklad o pobytu), OP (cizinci cestovní pas) zákonného zástupce, rodný list dítěte

Přihlášku s přílohami je možné doručit do 12.5.2022 také následujícími způsoby: 

 • e-mailem s elektronickým podpisem zákonného zástupce (ms.nemcicka@seznam.cz)
 • do datové schránky školy: mdbma77

Podrobné informace na webu školy: www.msnemcicka.cz

ZVEŘEJNĚNÍ  PŘIJATÝCH DĚTÍ – do 25.5.2022 vyvěšením registračních čísel na webu a na informační desce MŠ

25.5. 2022 od 9,00 do 15,00 si zákonný zástupce  na ředitelství vyzvedne Rozhodnutí o přijetí či nepřijetí. Pokud tak neučiní osobně, budou Rozhodnutí o nepřijetí odeslána poštou. Preferujeme osobní jednání, děkujeme.

Průběh zápisu:

 1. Zajistíte si formuláře pro přihlášení dítěte (Žádost o přijetí + Evidenční list) - na Dni otevřených dveří, na webu nebo ve školce
 2. Navštívíte dětského lékaře. Na Žádosti o přijetí i na Evidenčním listu je potřeba jeho vyjádření o zdravotním stavu dítěte a řádném očkování.
 3. Na příslušném odboru MČ Praha 4 si nechte vystavit doklad o trvalém pobytu dítěte, pokud dítě nemá vlastní občanský průkaz.
 4. Seznámíte se s Kritérii pro přijetí dítěte do MŠ Němčická na školní rok 2022/2023  (Žádost o přijetí str. 2 a níže na této stránce)
 5. V den zápisu 11. nebo 12.5.2022 ( pro 2. kolo 14. nebo 15.6. 2022) odevzdáte v ředitelně školy  řádně vyplněné formuláře (Žádost o přijetí + Evidenční list), doklad o TP dítěte ( originál výpisu z evidence obyvatel  - odevzdáte, a nebo občanský průkaz dítěte - předložíte k nahlédnutí, u cizinců cestovní pas), rodný list dítěte k nahlédnutí. OP zákonného zástupce k nahlédnutí (doklad o trvalém bydlišti zákonného zástupce v MČ Praha ). Lze také datovou schránkou či mailem s elektronickým podpisem do 12.5.2022 (pro 2. kolo do 15.6. 2022)
 6. Obdržíte registrační číslo Vaší Žádosti. Nahlížení do spisu  je  možné 23.5.2022 od 13,00 do 15,00 hodin v ředitelně školy.
 7. Ředitelka rozhodne o přijetí či nepřijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání  podle počtu uchazečů a stanovených kritériích.
 8. Zveřejnění registračních čísel přijatých dětí na webu školy a na informační desce školy do 30.5.2022 
 9. 25.5. 2022 od 9,00 do 15,00 si zákonný zástupce  na ředitelství vyzvedne Rozhodnutí o přijetí či nepřijetí. Pokud tak neučiní osobně, budou rozhodnutí o nepřijetí odeslána poštou. Preferujeme osobní jednání, děkujeme.
 10. Pro děti, které dosáhnou do 31. 8. 2022 pěti let, je předškolní vzdělávání povinné.

KRITÉRIA PRO PŘIJÍMÁNÍ DĚTÍ K PŘEDŠKOLNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ PRO ŠK.ROK 2022/2023

O přijetí do MŠ rozhodne podle zákona č. 561/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů, ředitelka školy. O nepřijetí dítěte do Mateřské školy, Praha 4, Němčická 16, bude rodič písemně vyrozuměn. Mateřská škola přijímá pouze děti, které se podrobily stanoveným pravidelným očkováním, dle zákona č.258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, ve znění pozdějších předpisů (kromě dětí, které mají v tomto školním roce předškolní vzdělávání povinné).

V případě, kdy počet žádostí o přijetí o přijetí k předškolnímu vzdělávání v daném roce překročí stanovenou kapacitu počtu dětí pro mateřskou školu, jsou stanovena zohledňující kritéria pro přijímání dětí.

 • Trvalý pobyt dítěte v MČ Praha 4 - doložen OP dítěte, originálem výpisu z evidence obyvatel, v případě cizince cestovním pasem
 • Trvalý pobyt alespoň 1 zákonného zástupce dítěte v MČ Praha 4 – doložen nahlédnutím do OP, v případě cizince do cestovního pasu,
 • Věk dítěte (starší má přednost před mladším)

Budou přijaté děti s místem trvalého pobytu na území MČ Praha 4, o přijetí rozhoduje věk dítěte (starší má přednost před mladším). V případě uvolnění kapacity MŠ během školního roku je možné přijmout dítě k předškolnímu vzdělávání mimo zápis, v průběhu celého roku.