Kalendář akcí

P Ú S Č P S N
1 2
Předškolní děti jdou do ZŠ Filosofská - od 9,00 hodin
3
Přednáška pro rodiče ŠKOLNÍ ZRALOST. Od 17,30 hodin ve třídě Veverky
Děti ze třídy Veverky jdou do tělocvičny
Děti ze třídy Sovy jdou do NÁRODNÍ GALERIE na program Kamil Lhoták-malíř snů
4 5
PŘEDŠKOLÁCI SE JDOU PODÍVAT DO ZŠ JÍLOVSKÁ - od 9,00 hodin
6 7
8 9
Děti ze třídy Veverky a Lišky jdou na koncert Peter Pan do ZUŠ Botevova
10
Děti ze tříd Sovy a Lišky jdou do tělocvičny
11 12 13 14
15 16
Děti ze třídy Ježci mají naučný pořad JEŽCI V PŘÍRODĚ
17
Děti ze třídy Ježci jdou na výlet do Krčského lesa
Veverky jdou do tělocvičny
18
Divadlo ve školce RYCHLÉ ŠÍPY
19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29
DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ - příjdte se k nám podívat. Od 16,00 hodin
ČARODEJNICE - zábavný pořad na školní zahradě
30 1 2 3 4 5
Drobečková navigace

Úvod > Pro rodiče > Zápis dětí na školní rok 2024/2025

Zápis do MŠ Němčická na školní rok 2024/2025

Elektronický zápis k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2024/2025

Zápis je určen pro děti s trvalým pobytem na území městské části Praha 4.  Organizace zápisu je letos poprvé elektronickou formou

Webová aplikace pro zápis: zapisdoms-praha4.praha.eu

https://zapisdoms-praha4.praha.eu/

1/ DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ pondělí 29.4.2024 - v době od 16,00 si děti mohou hrát ve třídě.  Od 16,30 proběhne prohlídka mateřské školy. Od 17,00 – diskuze. Ředitelka představí školu a bude odpovídat na Vaše dotazy. Doporučujeme přijít s dítětem v doprovodu dvou dospělých. Jeden si bude s dítětem hrát a druhý se účastní prohlídky školy a diskuze.

2/ PŘIHLÁŠKA - generování přihlášek je možné od 15.4.2024 - získáte jedinečný číselný identifikátor, který zajistí anonymitu dítěte. Součástí přihlášky je i Evidenční list, kde musí pediatr potvrdit, že dítě může chodit do mateřské školy a že je řádně očkováno dle očkovacího kalendáře. Dítě lze přihlásit do více škol s volbou priorit. V případě, že zákonný zástupce nemá přístup k internetu, zavolá na Odbor školství ÚMČ Praha 4 (p. Michalicová 261 192 322, p. Voleská 261 192 131) nebo do MŠ Němčická (777 130 764) a domluví si pomoc při generování a tisku přihlášky

3/ ZÁPIS PROBĚHNE 15. a 16.května 2024 od 13,00 do 18,00 hod. Přihlášku lze podat osobně v MŠ Němčická (je připraven rezervační systém),  

e-mailem s elektronickým podpisem zákonného zástupce (ms.nemcicka@seznam.cz),  datovou schránkou školy mdbma77

POTŘEBNÉ DOKLADY: řádně vyplněná Žádost o přijetí, řádně vyplněný Evidenční list potvrzený lékařem. Doklad o trvalém pobytu dítěte (OP zákonného zástupce. Pokud má dítě trvalý pobyt jiný, rodič prokazatelně doloží pobyt dítěte na území MČ Prahy 4 – OP dítěte nebo Potvrzení z Odboru evidence obyvatel MČ Praha 4, cizinci doklad o pobytu), rodný list dítěte

Průběh zápisu a výsledky budete moci průběžně sledovat v aplikaci.

Průběh zápisu krok za krokem:

1) Ve webové aplikaci  zapisdoms-praha4.praha.eu  vyplníte Žádost o přijetí + Evidenční list. V Žádosti o přijetí (přihlášce) vyplníte všechny mateřské školy, kde budete žádat o přijetí s vyznačením priorit.

2) Vytisknete si Žádost a Evidenční list – počet kopií podle toho, do jakého počtu mateřských škol budete žádat o přijetí.

3) Navštívíte dětského lékaře. Na Evidenčním listu je potřeba jeho vyjádření o zdravotním stavu dítěte a řádném očkování. Předškolní dětí nemusí být očkované.

4) Na příslušném odboru MČ Praha 4 si nechte vystavit doklad o trvalém pobytu dítěte, pokud dítě nemá vlastní občanský průkaz, kde je trvalý pobyt v MČ Praha 4 uveden. A zároveň má jiný trvalý pobyt než zákonný zástupce.

5) Kritéria pro přijetí dítěte do MŠ Němčická na školní rok 2024/2025:  

        -místo trvalého pobytu dítěte                                                                                                          

      -věk dítěte                                                                                                               

6) Rezervujete si v aplikaci čas zápisu, vyhnete se čekání 

7) V den zápisu 15. nebo 16.5. 2024  odevzdáte v ředitelně škol/y  řádně vyplněné formuláře (Žádost o přijetí + Evidenční list), doklad o TP dítěte (výpis z evidence obyvatel  - odevzdáte, a nebo občanský průkaz dítěte - předložíte k nahlédnutí, u cizinců cestovní pas), rodný list dítěte k nahlédnutí. OP zákonného zástupce k nahlédnutí (doklad o trvalém bydlišti zákonného zástupce v MČ Praha 4). Dokumenty lze poslat také datovou schránkou či mailem s elektronickým podpisem.

8)  Nahlížení do spisu je možné 20.5.2024 od 13,00 do 15,00 hodin v ředitelně školy.

9) Ředitelka rozhodne o přijetí či nepřijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání  podle počtu volných míst a stanovených kritériích.

10) V aplikaci budete moci sledovat průběh zápisu. Proces přijímání dětí se bude měnit podle uspokojování priorit v daných mateřských školách. Po domluvě s ředitelkou navštívíte mateřskou školu, kam bylo dítě přijato a dostanete Rozhodnutí o přijetí.

8) Zveřejnění přijatých dětí na webu školy a na informační desce MŠ do 17.6.2024